Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na Valnou volební hromadu 2013

 

Pozvánka
 na Valnou hromadu
Tělocvičné jednoty Sokol Kralice
která se bude konat
v sobotu 23. února 2013 od 09.00 hodin
v sokolovně
Program:
1.      Zahájení
2.      Volba mandátové komise, návrhové komise, volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3.      Schválení programu
4.      Kontrola usnesení z minulé valné hromady
5.      Zpráva o hospodaření jednoty
6.      Zpráva kontrolní komise
7.      Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období
8.      Zprávy o činnosti oddílů
9.      Plán činnosti na další období a návrh rozpočtu na příští období
10.    Diskuse, připomínky, návrhy
11.    Volba nového starosty, členů Výboru a kontrolní komise
12.    Volba delegátů na VH župy a vyslanců do Výboru župy
13.    Usnesení
14.    Závěr