Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení Valné hromady TJ Sokol Kralice nad Oslavou konané dne 25.3.2017

Usnesení Valné hromady TJ Sokol Kralice nad Oslavou

konané dne 25. 3. 2017

 

 

Valná hromada bere na vědomí:

 

 • kontrolu usnesení z minulé valné hromady

   

 • Zprávu kontrolní komise

   

 • Zprávu o činnosti jednoty

 

 • Zprávu o činnosti oddílu

   

   

  Valná hromada schvaluje:

   

   

 • Zprávu o hospodaření jednoty za uplynulý rok

   

 • Zprávu o činnosti jednoty za uplynulý rok

   

 • Plán činnosti a rozpočet na další období

   

   

  Valná hromada ukládá:

   

  Starostovi -zabezpečit úkony spojené s realizací připojení sokolského areálu do páteřní sítě obecní kanalizace, coby zmocnitele-vlastníka nemovitosti

   

   

   

  V Kralicích nad Oslavou dne 25. 3. 2017

   

   

  Zapisovatel:                                                                    Starosta:

   

   

   

  Předseda návrhové komise:                                            Členové návrhové komise: