Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada 2019

 

Valná volební hromada  
V pátek 29.3. 2019 se konala v prostorách sokolovny valná hromada TJ Sokol Kralice.
VH zvolila výbor TJ a kontrolní komisy na další 3 roky.
Byla zhodnocena činnost TJ od poslední valné hromady, její hospodaření a byl schválen plán činnosti do dalšího období. Stěžejními oblastmi činnosti a fungování sokola v obci zůstává zabezpečování hospodárného chodu a údržby sokolského areálu pro sportovní a společenské využití jak svých členů, tak i široké veřejnosti, dále zabezpečování a podpora činnosti sportovních oddílů a v neposlední řadě širší zapojování členů do sportovní všestrannosti. 
 
 

USNESENÍ VH