Jdi na obsah Jdi na menu
 


bez-nazvu.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDPR

V rámci dodržování směrnice pro ochranu osobních údajů GDPR každý člen sokola podepisuje SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

Veškeré nejnutnější osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

V případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nelze stát , ani zůstat členem TJ.

(Za děti do 15 let podepisuje "souhlas" zákonný zástupce)

Souhlas-viz. samostatný odkaz v Menu

 Upozornění pro členy a cvičence TJ  

Využití sokolovny
Výbor TJ projednal na své schůzi  časový harmonogram využití sokolovny přes zimní období. Své místo zde najdou tréninkové a soutěžní hodiny členů a příznivců oddílu stolního tenisu,  cvičení žen, trénink fotbalistů, herní hodiny florbalu, badmintonu a pod. 
Případné připomínky a návrhy směrujte na členy výboru a správce areálu.
Harmonogram bude viditelně vyvěšen.
Upozorňujeme zainteresované cvičence a uživatele sokolovny, aby dodržovali čistotu a před vstupem do sálu se přezouvali, dále aby účelně využívali osvětlení a v zimních měsících vytápění a tím šetřili energii.
Striktně bude vyžadováno doplacení příspěvků všemi cvičenci a uživateli- členy sokola. Neuhrazením členského příspěvku dojde k pozastavení bezplatného vstupu a využívání sokolovny v rámci cvičení.  
!!!!!!!!!     Informace k členským příspěvkům-  !!!!!!!!!!
Výše členských příspěvků pro rok 2019 je tato:
200 Kč- členové do 18 let a od 65 let včetně
500 Kč- členové od 19-64 let
Zaplacením členské známky se cvičenec sokola zároveň pojišťuje pro případ ujmy na zdraví v rámci cvičení.